"توجه: هرگونه اعتراض درخصوص سوالات امتحانی فقط در سیستم جامع گلستان در قسمت مشاهده نتایج آزمون طبق فایل راهنما ثبت شود."     دریافت فایل راهنماتوضیحات:
تذکر: درخواست کنندگان محترم، برای پاسخگویی بهتر و به موقع لطفاً مواردی را مطالبه فرمایید که در حوزه دفتر نظارت و ارزیابی بوده و قبلاً از مراجع ذیصلاح پاسخی دریافت نکرده باشید.
توجه داشته باشید که ورود فیلد های ستاره دار الزامی است
پس از تکمیل اطلاعات می توانید از طریق شماره پیگیری و کدملی فرم تکمیل شده را پیگیری کنید

فرم ثبت درخواست
موضوع درخواست*:  
واحد یا فرد مورد اعتراض*:
ارتباط موضوعی درخواست *:
توضیحات
توجه داشته باشید جهت تکمیل فیلد فوق یکی از موارد زیر را وارد کنید
-نام و نام خانوادگی شخصی که از او شکایت دارید
-سازمان/ واحد/ معاونت/ مدیریت/ اداره ای که از آن شکایت دارید
استان مورد اعتراض:
مرکز/واحد :
شرح درخواست:
آیا برای همین موضوع قبلا به دانشگاه مربوطه و یا مرجع قانونی دیگر مراجعه نموده اید؟
           جهت ارسال مدارک در این زمینه آنها را در فولدری قرار داده
و به صورت فشرده با پسوند Zip /Rar(/) ارسال کنید.
توجه کنید حجم فایل ارسالی باید کمتر از 2 مگابایت باشد.
انتخاب فایل   
مشخصات درخواست کننده
نام*:
نام خانوادگی*:
کد ملی*:
نوع ارتباط با دانشگاه:
شماره دانشجویی
تحصیلات:
استان :
مرکز/واحد :
آدرس پست الکترونیکی*:
شماره تماس:
آدرس: