جهت ثبت شکایت روی این لینک کلیک کنید.
توضیحات:
توجه داشته باشید در صورتی میتوانید اقدام به انصراف از شکایت کنید که شکایت ارسالی به کارشناس مربوطه ارجاع داده نشده باشد.
پیگیری شکایات و انتقادات لطفا جهت پیگیری، موارد زیر را تکمیل کنید:
کد پیگیری*:
کد ملی*:
یادداشت ها :
موردی برای نمایش وجود ندارد .